Iepirkumi

Ziru ciema ūdensapgāde un kanalizācija

2011-06-10, 08.59
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Ziru pagasta Ziru ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Ziru pagasta Ziru ciemā” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/33 ERAF  Prognozētā līgumcena 210 000 Ls (bez PVN) Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes …  Lasīt vairāk >

Puzes pagasta sporta zāles un bibliotēkas būvuzraudzība

2011-06-07, 13.27
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu „Puzes pagasta sporta zāles un bibliotēkas rekonstrukcijas būvuzraudzība”   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 14.06.2011. SIA “VENTEG” 2100.00LVL   Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:  nav pasludināts pretendenta …  Lasīt vairāk >

Pope, Zūras pamatskolu jumta renovācija

2011-06-07, 06.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Popes sporta halles un Zūru pamatskolas jumtu renovācija” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/30   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš PĀRTRAUKTS LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru). Ventspils …  Lasīt vairāk >

Usma. Apkures katla iegāde

2011-06-06, 09.00
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Usmas pagasta katlu mājai” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/29  Paredzamā līgumcena 10 000 Ls.   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš PĀRTRAUKTS LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  …  Lasīt vairāk >

“Ances muiža” sabiedriskā centra projektēšanas pakalpojumi

2011-06-03, 11.46
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3 000 latiem) informē par iepirkumu  „Projektēšanas pakalpojumi projekta „Sabiedriskā centra „Ances muiža” izveide Ances pagastā, Ventspils novadā” ietvaros”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL Projektēšanas pakalpojumi sevī ietver: Tehniskā projekta …  Lasīt vairāk >

Tārgales pamatskolas sporta inventārs

2011-06-02, 12.11
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Sporta inventāra iegāde Tārgales pamatskolai” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/28 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš SIA” RANZOWS SPORT” 3954.08LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  14.jūnijam plkst.10:00, …  Lasīt vairāk >

Usmas TN rekonstrukcija

2011-05-19, 10.35
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu            „Usmas tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/27 ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš PĀRTRAUKTS LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  21.jūnijam …  Lasīt vairāk >

Vārves ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta

2011-05-11, 15.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” 2.kārta – Ilgtermiņa investīciju programma”, ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/26 ERAF   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >

Šķeldas piegāde struktūrvienībām

2011-05-09, 13.17
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2011./2012.g. apkures sezonai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/24 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz …  Lasīt vairāk >

Autotransporta apdrošināšana

2011-05-09, 06.18
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/25   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 22.06.2011. AAS ” BALTA” LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu …  Lasīt vairāk >