Iepirkumi

Būvuzraudzība Blāzmas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija

2011-07-22, 07.59
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciemā projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/43 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 14.10.2011. 27.03.2012. SIA “Akorda” …  Lasīt vairāk >

Popes sporta halles jumta renovācija

2011-07-19, 18.51
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Popes sporta halles jumta renovācija” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/42 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 18.08.2011. SIA “PRO DEV” 8814.86LVL 19.09.2011.  Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru). Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Ventavas ciema siltumtrases renovācija

2011-07-12, 18.22
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „ Vārves pagasta Ventavas ciema siltumtrases vienkāršotā renovācija”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/41 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL  Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  26.jūlijam plkst.10:00, Ventspils …  Lasīt vairāk >

Usma.Apkures katla piegāde

2011-07-05, 12.34
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Usmas pagasta katlu mājai” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/40  Paredzamā līgumcena 8 196 Ls (bez PVN). Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 30.08.2011. SIA “INTEGO PLUS” 8195.00LVL 20.09.2011.   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis …  Lasīt vairāk >

Usmas tautas nama rekonstrukcijas būvuzraudzība

2011-07-04, 15.15
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu     „Usmas tautas nama “Ausekļi” rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/39 – ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  15.jūlijam …  Lasīt vairāk >

Vārves ciema ūdenssaimniecības būvuzraudzība

2011-07-04, 15.02
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” 2.kārta – Ilgtermiņā investīciju programma”, ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/38 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 29.07.2011. …  Lasīt vairāk >

Ances muižas laukuma izbūve

2011-07-01, 11.25
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „ Ances muižas laukuma seguma izbūve, Ances pagastā, Ventspils novadā projekta „Sabiedriskā centra „Ances muiža” izveide” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/37 – ELFLA  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis …  Lasīt vairāk >

Produktu piegāde izglītības iestādēm

2011-06-29, 14.11
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/36 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL    Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  …  Lasīt vairāk >

Biroja tehnikas piegāde

2011-06-20, 06.28
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Biroja tehnikas piegāde Ventspils novada pašvaldībai” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/35 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 18.07.2011. SIA “RELOKO” 2847.60LVL 19.08.2011.   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru). …  Lasīt vairāk >

Blāzmas ciema ūdensapgāde un kanalizācija

2011-06-13, 12.37
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciemā projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/34 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 10.08.2011. SIA “Ostas Celtnieks” 432542.37LVL …  Lasīt vairāk >