Iepirkumi

Dokupes ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

2011-09-01, 14.04
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu     „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/53 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 19.09.2011. SIA “FIRMUS DC” 3960.00LVL 30.12.2011.   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists …  Lasīt vairāk >

Asenizācijas mucas piegāde

2011-08-23, 06.46
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Ventspils novada pašvaldībai” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/52 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 14.09.2011. SIA “POLTEH” 3401.64LVL 15.10.2011. Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru). Ventspils …  Lasīt vairāk >

Ziru pagasta autoceļu rekonstrukcija

2011-08-16, 15.16
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Ventspils novada Ziru pagasta autoceļu Nr.9 „Vītoli”– „Lazdaine” un Nr.18 „Vītoli” – „Dimanti” rekonstrukcija”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/51 ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 06.09.2011. SIA “OSTAS CELTNIEKS” 115109.61LVL 10.11.2011. Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – …  Lasīt vairāk >

Zlēku pamatskolas sporta zāles papildus būvdarbi

2011-08-12, 07.04
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Papildus būvdarbu veikšana Zlēku pamatskolas sporta zāles palīgtelpās projekta „Zlēku pamatskolas zāles un palīgtelpu rekonstrukcija Zlēkās, Zlēku pagastā” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/50 ELFLA   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – …  Lasīt vairāk >

Puzes feldšeru punkta renovācija

2011-08-10, 14.00
 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Puzes pagasta feldšeru punkta „Cerības” jumta un telpu renovācija”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/48 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists …  Lasīt vairāk >

Izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana

2011-08-04, 06.01
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/47-KPFI Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 07.10.2011. 07.10.2011. 07.10.2011. 07.10.2011. 07.10.2011. SIA …  Lasīt vairāk >

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

2011-07-27, 17.31
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2011./2012. mācību gadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/45 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada 6.septembrim plkst.10:00, …  Lasīt vairāk >

Ugāles siltumtrases renovācija

2011-07-27, 17.05
Ventspils novada pašvaldība, pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem),  informē par iepirkumu „Ugāles pagasta siltumtrases vienkāršotā renovācija” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: 1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas …  Lasīt vairāk >

Zūru pamatskolas jumta renovācija

2011-07-27, 16.33
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Zūru pamatskolas jumta renovācija” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/46 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 23.08.2011. SIA “DSI  PLUS” 6909.74LVL 26.09.2011.   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru). Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Pašvaldības ceļu reģistrācija un uzskaite

2011-07-26, 13.06
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Ventspils novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaite un reģistrācija” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/44 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru). Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >