Iepirkumi

Zūru ciema apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskais projekts

2010-12-03, 17.02
  Vārves pagasta pārvaldes iepirkums
Vārves pagasta pārvalde slēgs līgumu par Zūru ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi.
 Paredzamā līgumcena līdz LVL 3 000

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

A/S “OMS”

1490.00 LVL

 

 Kontaktpersonas:
Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Anželika Brālīte telef. 63630642 m/telef.29113020
Komunālaš saimniecības vadītājs Rauls Ostvalds telef. 63630644 m/telef. 29154882