Iepirkumi

Zūras. Ūdenssaimniecība

2012-09-07, 08.43

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/49 ERAF
Atkārtots iepirkums!

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
PĀRTRAUKTS!
(26.10.2012.-pārsniedz finanšu resursus)

LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  9.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  9.oktobrī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  18.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  18.oktobrī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.

NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
GROZĪJUMI