Iepirkumi

Zlēkas. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

2012-10-30, 14.41

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā projekta „Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/58 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

17.01.2013.
SIA “OSTAS  CELTNIEKS”
Reģ.nr.41203004237

420 711,86 LVL

03.07.2013.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  4.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  4.decembrī plkst. 10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  18.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  18.decembrī plkst. 10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.

 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS (ar labotiem darba apjomiem)
ELT SADAĻA
ŪDENSTORŅA RASĒJUMS
PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ
SKAIDROJUMI PRETENDENTIEM NR.1
PIELIKUMS PIE SKAIDROJUMIEM