Iepirkumi

Zlēkas. Brauktuves seguma pārbūve

2021-06-16, 14.49

Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Pašvaldības autoceļa ZL-29 “Vilnīši” no 0,00 līdz 0,70 km brauktuves seguma pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/31.

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts: [email protected]

Jautājumos par iepirkuma procedūru:

Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts:  [email protected]

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/59118    līdz 2021. gada 1. jūlijam plkst. 10:00.

Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59118