Iepirkumi

Ziru pagasta ūdenssaimniecības tehniskais projekts

2010-12-03, 21.51
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē
par iepirkumu  8.1 panta noteiktajā kārtībāes_karogs_logo_30[1]ERAF
 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Ziru pagasta Ziru ciemā”
ID. Nr. VND 2010/28-ERAF
                                              Paredzamā līgumcena  Ls 5200.00

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

24.11.2010

SIA „Inženiertehniskie projekti” 

5141.52  LVL

 

 
 Kontaktpersonas :
par nolikumu –  Guna  Punkstiņa – tālrunis  63629492;  fakss  636322231
Piedāvājumus  iesniegt līdz 2010. gada  9.novembrī plkst.11:30, Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī, apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Piedāvājuma atvēršana: 2010.gada 9.novembrī plkst.11:30, Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspilī otrā stāvā sēžu zāle.