Iepirkumi

Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2019-04-15, 13.47

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND2019/11.
Kontaktpersonas:
Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju:
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, tālr. 29478380, 63629418, e-pasts: [email protected].
Par iepirkuma procedrūru:
Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492, e-pasts: [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst. 10:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS