Iepirkumi

Ventavas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

2010-11-22, 11.39
ERAFimage004Saskaņa ar Publisko iepirkuma likumu
Ventspils novada pašvaldība informē,
par atklātu konkursu
 00402412
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2010/31-ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 10.03.11

SIA “Ostas Celtnieks” 

358618.34 LVL

 

 
Kontaktpersonas :
par nolikumu – Guna Punkstiņa – tālrunis  63629492;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2010. gada  28.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  14.janvārim plkst.11:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājuma atvēršana 2010.gada 28.decembrī plkst.10:00,

Piedāvājuma atvēršana 2011.gada 14.janvārī plkst.11:00.

Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.