Iepirkumi

Ventava.Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija

2012-08-08, 08.33
ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

 
„Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija, Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/43 ELFLA 
Uzmanību, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
Pārtraukts! (10.10.2012. pārsniedz finanšu resursus)

LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  11.septembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  11.septembrī plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  18.septembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  18.septembrī plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.