Iepirkumi

Ventava.Ceļu renovācijas tehniskais projekts

2012-09-24, 11.34

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ventavas ciema ceļu renovācijai un rekonstrukcijai, elektriskā apgaismojuma jaunbūvei Vārves pagastā, Ventspils novadā
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/53

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

29.10.2012.
SIA “Westhaus”

5830,00LVL

18.02.2013.

Kontaktpersonas:

Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  9.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.