Iepirkumi

Vārves ciema ūdensapgādes un kanalizācijas būvuzraudzība

2011-01-12, 15.22

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 „Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” 1.kārta – Prioritārā investīciju programma”, ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/2 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

11.03.2011 SIA “Isliena V”

4490.00 LVL

 
 Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis –
                                   tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  25.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē,
                                  Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Piedāvājuma atvēršana 2011. gada  25.janvārī plkst.11:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva sēžu zālē.