Iepirkumi

Vārve. Zūras-5 jumta remonts

2016-09-09, 08.32
VND   Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Dzīvojamās mājas “Zūras – 5” jumta seguma remonts”.
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2016/64.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 15.11.2016. SIA “RST Company”       12 271.55    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
   Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212;
jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers  – tālr. 63629457, 26632883.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 20. septembrim plkst. 10.00, Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS
PIELIKUMS