Iepirkumi

Vārve. Autoceļa pieslēguma pārbūve

2019-07-26, 14.00

Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Pašvaldības autoceļa VA-60 Vārves darbnīcas pieslēguma pārbūve autoceļam P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus Vārves pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/23.
Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 12. augustam plkst. 10.00 Ventspils novada pašvaldībā – 2. stāvā, 10. kabinetā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, darbadienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00.
Nolikumu skatīt- https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/25079