Iepirkumi

Vārve. Auto stāvlaukuma būvniecība

2019-05-14, 08.44

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Auto stāvlaukumu būvniecība pie dzīvojamām mājām “Centrs 4” un “Centrs 7”, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/12.

Kontaktpersonas:  

jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 26632883,
Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone – tālr. 29394653.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 24. maijam plkst. 10.00.
Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.

Nolikumu un pielikumus skatīt –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21394