Iepirkumi

Užava.Tehniskais projekts Eglīši_Ķierpji ceļa rekonstrukcijai

2013-12-27, 13.47

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Pašvaldības autoceļa Nr.30 – Eglīši – Ķierpji rekonstrukcija Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā”       Nr. VND 2013/74

 06.01.2014        IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (tiks papildināts darba uzdevums)

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu speciāliste Guna Punkstina, tālr. 63629492, 20010652.
Jautājumos par iepirkuma tehnisko specifikāciju: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr.26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  9.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
NOLIKUMS
DARBA UZDEVUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI
PAU
PLĀNS