Iepirkumi

Usmas ūdenssaimniecības teh.projekta izstrāde, autoruzraudzība

2011-10-31, 12.32

ERAF
image004
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 
 „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/69 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

16.11.2011. SIA “Inženiertehniskie projekti”

5800.00LVL

29.02.2012.

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  15.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā
Piedāvājuma atvēršana 2011. gada  15.novembrī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
TEP