Iepirkumi

Usmas Tautas nama rekonstrukcijas tehniskais projekts

2010-12-03, 21.29
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē
par iepirkumu
„ Tehniskā projekta izstrāde – Usmas pagasta tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija”
ID. Nr. VND 2010/26-ELFLA
                                               Paredzamā līgumcena Ls 4100.00
  

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

Pilnsabiedrība “Firmus- Arhitektūra” 

4000.00 LVL

 

Kontaktpersonas :
par nolikumu –  Guna Punkstiņa – tālrunis  63629492;  fakss  636322231
  
par tehniska  rakstura  jautājumiem- Gendrihs Šķesters– tālrunis 63630477; 29287631
  
Piedāvājumus  iesniegt līdz 2010. gada  26.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī.
Piedāvājuma atvēršana: 2010.gada 26.oktobrī plkst.10:00, Ventspils novada domē, otrā stāvā sēžu zāle.
  
NOLIKUMS   (15MB)