Iepirkumi

Usma. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

2012-05-14, 09.48
ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

   Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/25 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
 PĀRTRAUKTS03.07.2012

 (iesniegtie piedāvājumi pārsniedz finanšu resursus)

LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  19.jūnijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  19.jūnijā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
SKAIDROJUMI PRETENDENTIEM