Iepirkumi

Usma. Tautas nama rekonstrukcija

2012-04-23, 10.59
ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

 „Usmas tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija” 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/22 ELFLA 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

09.07.2012.
09.07.2012.
SIA “INTERJERS”  1.iepirkuma daļa
SIA “SAMRODE” 2.iepirkuma daļa

151 837,85LVL

30 737,07LVL

08.02.2013.
08.02.2013.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  29.maijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  29.maijā plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS  (51.12 Mb)
TĀMES