Iepirkumi

Ugāles pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcija

2010-12-03, 17.13
 Paziņojums par iepirkuma procedūru
  Projekta nosaukums:  “Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās -Ugāle”                                 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/040
Iepirkuma procedūras nosaukums:  „Ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība Ugāles pagastā — būvdarbi” (identifikācijas Nr. UN 2010-1)

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena
         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

Paziņots uzvarētājs (19.07.2010)-
 Pilsab,”IP Būve” R/n40003735710 

551888.29 LVL

 
 29.09.2010
Pilnsab,”IP Būve” R/n40003735710
551888.29 LVL
 

 
Ar Nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa var iepazīties un to saņemt katru darba dienu līdz 2010.gada 19.maijam no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz16:00 Ventspils novada Ugāles pagasta  SIA „Ugāles nami”, Rūpnīcas iela 2-31.
Kontaktpersonas Mārtiņš Libkovskis, Gita Auna
Izsniedzot nolikumu, tiek reģistrēts Nolikuma saņēmējs, tā reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kā arī Nolikuma izsniegšanas datums un laiks.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  2010.gada 20.maijam, plkst.13:00
“Ugāles nami paziņo, ka tiek tiek pagarināta piedāvājumu iesniegšana un atvēršana iepirkuma “Ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība Ugāles pagastā- būvdarbi” ietvaros līdz 2010.gada 04.jūnijam plkst. 14.00
 SIA “Ugāles nami paziņo, ka tiek tiek pagarināta piedāvājumu iesniegšana un atvēršana iepirkuma “Ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība Ugāles pagastā- būvdarbi” ietvaros līdz 2010.gada 04.jūnijam plkst. 14.00

Nolikums