Iepirkumi

Ugāle. Telpu remonts PII “Lācītis”

2015-12-08, 08.11
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu PII „Lācītis” telpu kosmētiskais remonts Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadāIepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/61

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
                    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231. Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs tālr. 63629457, 27872765 (Jautājumos par darbu apjomiem un specifikācijām).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 22.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
DARBU APJOMI