Iepirkumi

Ugāle. NAI rekonstrukcija

2014-11-26, 08.06
kohezijasfonds2 ES logo2 Ventsp.nov.grb2

Paziņojums par atklātu konkursu
„Ugāles NAI rekonstrukcija projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” ietvaros”
(Vienošanās Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/014)
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/65 KF

 

Datums
 
Lēmums
19.02.2015.   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS   adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
PSIA “Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs Vilnis Krauze tālr. nr.: 28614676, 63662247.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 22.decembrim  plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 22.decembrī plkst.10:00.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 29.decembrim  plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.

Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 29.decembrī plkst.10:00.

 
NOLIKUMS
PIELIKUMI
NOLIKUMA GROZĪJUMI
SKAIDROJUMI NR.1
SKAIDROJUMI NR.2