Iepirkumi

Ugāle. Naftas produktu atkritumu savākšana

2012-07-31, 08.42

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

   Naftas produktus saturošu atkritumu savākšana un izvešana no Ugāles pagasta katlu mājas teritorijas 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/41

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

08.10.2012.
A/S “BAO” Reģ.Nr.40003320069

22000,00LVL

2 mēneši

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  28.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  28.augustā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.