Iepirkumi

Ugāle. KM Ug-32 ceļa pārbūve

2016-09-01, 13.16
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Pašvaldības autoceļa Ug-32 “Katlu māja” pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā ”, iepirkuma identifikācijas numurs – VND2016/62

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 20.09.2016. SIA “Ostas celtnieks”       52 961.82    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:

Jautājumos par darba uzdevumu: PSIA “Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs Juris Bērziņš – tālr. 29255370.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Mendrišora – Tālr. 29506686.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Juris Krilovskis, Tālr.63629492, 29145212.

 Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 13. septembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāvā 10. kab.

NOLIKUMS 
DARBA APJOMS