Iepirkumi

Ugāle.Gājeju ietves rekonstrukcija

2012-08-28, 10.23
ES+EZF LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 
„Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve Rūpnīcas ielas posmā no nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 5 līdz nekustamām īpašumam Muiža, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā (1. būves kārta)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/48 EZF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

03.10.2012.
SIA “Pretpils” Reģ.Nr.49001001039

26 918,88LVL

14.12.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 11.septembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS