Iepirkumi

Ugāle. Ēkas demotāžas projekta izstrāde

2014-11-13, 14.13
VND
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 
„Demontāžas projekta izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rūpnīcas ielā 7, Ugāles ciemā,Ventspils novadā nojaukšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/63
Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     15.12.2014.            SIA “TelPro”       3200,00 EUR   adobe_pdf_logo[1]    adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Boitmane – Tālr. 63662612, 29506686.
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 25.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.