Iepirkumi

Ugāle.Būvuzraudzība sporta zāles pārbūvei

2016-09-14, 08.50
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvuzraudzība objektam “Ugāles vidusskolas sporta zāles-manēžas pārbūve” Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/65.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 05.12.2016. SIA “BaltLine Globe”       6 200.00    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju – Guna Punkstiņa, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciāliste, tālr. 63629492, 20010652; e-pasts: [email protected]
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 26. septembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domes telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.