Iepirkumi

Ugāle. Būvprojekta izstrāde vidusskolas virtuves pārbūvei

2015-12-09, 14.21
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas virtuves,
palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūvei Ugāles pagastā, Ventspils novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/62

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
                    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231. Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens – tālr. 26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 22.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS