Iepirkumi

Ugāle. Būvprojekta izstrāde vidusskolas sporta zāles pārbūvei

2015-11-20, 12.51
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas sporta zāles
– manēžas pārbūvei Ugāles pagastā, Ventspils novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/58

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     14.12.2015.        SIA “Arhitektu birojs Krasts”          EUR 18 200,00    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs tālr. 63629457, 27872765.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 1.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
DARBA UZDEVUMS