Iepirkumi

Ugāle. Būvprojekta izstrāde vidusskolas palīgkorpusam

2021-07-15, 16.07

Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas palīgkorpusa pārbūvei”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/35.

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu –
Komunālās nodaļas vecākais speciālists Uldis Pauzers, tālr. 29803196, e-pasts: [email protected]

Jautājumos par iepirkuma procedūru –
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts:  [email protected]

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/60414līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst. 10:00.

Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60414