Iepirkumi

Ugāle.Būvprojekta izstrāde sporta zāles – manēžas jaunbūvei

2017-12-05, 13.02

VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas sporta zāles
– manēžas jaunbūvei Ugāles pagastā, Ventspils novadā
.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/68

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Ziņojums
Līgums
     
   adobe_pdf_logo[1]
 adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212 ,63629492; fakss 63622231, e-pasts [email protected] .
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 28. decembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kab.
Piedāvājuma atvēršana 2017.gada 28. decembrī plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva sēžu zālē.