Iepirkumi

Ugāle.Basketbola vairogu nomaiņa

2012-09-20, 06.27

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  
 „Basketbola vairogu iegāde Ugāles pagasta sporta manēžai projekta „Basketbola vairogu nomaiņa Ugāles sporta manēžā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/51 ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

05.11.2012.
SIA “RANTZOWS SPORT”

949,06LVL

05.12.2012.

 
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  2.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS