Iepirkumi

Tārgale. Ūdenssaimniecības attīstība

2012-07-26, 11.53

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 
„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/40 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

20.08.2012.
SIA “Belss”

5470,00LVL

11.01.2013.

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  9.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  9.augustā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMU
TEP