Iepirkumi

Tārgale. Skolas telpu pārbūves projektēšana

2017-12-06, 10.00
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Tārgales pamatskolas telpu un inženierkomunikāciju pārbūvei, skolas un pirmskolas izglītības iestādes ēku teritorijas
labiekārtojumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/69

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta!    adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers tālr. 63629457, 26632883.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 19. decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.