Iepirkumi

Tārgale. Lībiešu zvejnieku sētas labiekārtošana 2.kārta

2017-11-06, 12.34

Nacionalais attistibas plans LEADER3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
“Lībiešu zvejnieku sētas (LĪVŌD KALAMĪE KŌRAND) labiekārtošana Tārgales pagastā Ventspils novadā 2. būves kārta”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/63

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Ziņojums
Līgums
 18.12.2017. SIA “Ostas celtnieks”  EUR 1 238 119,34     adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212 ,63629492; fakss 63622231, e-pasts [email protected] .
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 28. novembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kab.
Piedāvājuma atvēršana 2017.gada 28. novembrī plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva sēžu zālē.