Iepirkumi

Tārgale. Gājēju tilta pār Irbes upi pārvūve

2018-09-05, 13.32
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/49.
Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pāsūtītāja plānotos finanšu resursus!
Kontaktpersonas: 
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 18.septembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva 10.kab.
NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS