Iepirkumi

Tārgale.Būvuzraudzība sporta laukumam.

2016-09-14, 10.04
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvuzraudzība Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūves 1. un 2. būves kārtai”.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/66.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 16.02.2017. SIA “BaltLine Globe”     EUR  5300.00    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju – Guna Punkstiņa, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciāliste, tālr. 63629492, 20010652; e-pasts: [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 26. septembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domes telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.