Iepirkumi

Tārgale.Būvprojekts aktu zālei

2015-12-29, 13.52
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūvei Tārgales pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/66

 

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      26.01.2016.  SIA “Arhitektu birojs Krasts”        EUR 11 190,00    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs – tālr. 27872765.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 12.janvārim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
SKAIDROJUMI