Iepirkumi

Stiklu int-p-sk. Malkas piegāde

2012-02-09, 07.25
Ventspils gerb
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
Malkas piegāde Ventspils novada Stiklu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012./2013.g. apkures sezonai 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/7

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 27.03.2012. A/S “LATVIJAS VALSTS MEŽI”

14,00LVLpar 1m3

 10.2012.
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 16.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  16.martā plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS