Iepirkumi

Stikli, ģeneratora piegāde bērnu namam

2011-11-07, 15.34

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 Stacionārā ģeneratora piegāde Ventspils novada bērnu namam „Stikli””
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/70

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

27.12.2011. SIA “Remenergo 98”

6983.44LVL

28.01.2012.

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 20010652;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru).
Guntis Lučins (par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju) Tālr. 29168621, fakss 63630354
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada 22.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē 10.kabinetā, Skolas ielā 4, Ventspilī.
NOLIKUMS