Iepirkumi

Stikli.Degvielas iegāde.

2012-03-29, 06.11

Ventspils gerb

    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada Stiklu speciālā internātpamatskola informē par iepirkumu 8.1 panta kārtībā

 “Degvielas iegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai”
Iepirkuma identifikācijas Nr.ID   SSIS 2012/2

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

   

LVL

 

 

 Kontaktpersonas:
Iepirkumu komisijas locekle Gunita Braunfelde , 63630356
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  11.aprīlim plkst.13:00, Ventspils novada  Stiklu speciālajā internātpamatskolā, grāmatvedībā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  11. aprīlī , plkst.13:00
Ventspils novada Stiklu speciālajā internātpamatskolā , skolotāju istabā.
 
NOLIKUMS