Iepirkumi

Stikli. Āra trenažieru piegāde

2012-05-16, 06.44

ES_logo[1]
ELFLA_logo[1] LAD
ELFLA pasākuma “‘ Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros.
“Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana”  ID   SSIS 2012/4

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
 

LVL

 

  Pretendentu piedāvājuma iesniegšana līdz 28. maijam 2012.g., plkst. 10:00
  Piedāvājumu atvēršana 28.maijā 2012.g. plkst.10:00, Stiklu speciālajā internātpamatskolā.
  Kontaktpersona:  Evita Lujāne, tel. 26245433
 
NOLIKUMS