Iepirkumi

Stacionārā ģenerātora piegāde bērnu namam

2011-10-21, 08.36
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Stacionārā ģeneratora piegāde Ventspils novada bērnu namam „Stikli”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/65

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

07.11.2011 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 

  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  1.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS