Iepirkumi

Skolēnu autobusu iegāde

2010-12-03, 20.49
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
„ Skolēnu autobusu piegāde Ventspils novada pašvaldībai”
ID. Nr. VND 2010/22

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

SIA “Venta Motors”

63200.00  LVL

 

 
Kontaktpersonas :
par nolikumu – Guna Punkstiņa — tālrunis 63629492; fakss 636322231
par tehnisko specifikāciju-Mārtiņš Libkovskis — mob.tālrunis 29298758
Piedāvājumu iesniegt līdz 2010. gada 14.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī.
Piedāvājuma atvēršana 2010.gada 14.oktobrī plkst.10:00,
Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS