Iepirkumi

Puzes pagasta sporta zāles,bibliotēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts

2010-12-03, 21.09
Saskaņa ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
 „ Tehniskā projekta izstrāde — Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas rekonstrukcija”
 ID. Nr. VND 2010/23-ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

Pilnsabiedrība “Firmus – Arhitektūra”

3780.00  LVL

 

 
Kontaktpersonas :
  par nolikumu – Guna Punkstiņa — tālrunis 63629492; fakss 636322231
  par tehniska rakstura jautājumiem- Ginta Roderte — tālrunis 63629459; 29154311
  Piedāvājumus iesniegt līdz 2010. gada 5.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī.