Iepirkumi

Puze. Stiklu skolas ugundrošības signalizācija

2014-11-03, 12.49
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Stiklu internātpamatskolā, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/62

 
Lēmums
LĪGUMS NETIKS SLĒGTS    adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 14.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS