Iepirkumi

Puze. Siltumtrases pārbūve

2015-12-10, 13.19
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Siltumtrases pārbūve no katlu mājas līdz garāžām Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadāIepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/63

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      18.04.2016.  SIA “SANART”     EUR 60 139,85       adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231. Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 26439539 (Jautājumos par iepirkuma priekšmetu).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 22.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
APLIECINĀJUMA KARTE
SKAIDROJUMI NR.1