Iepirkumi

Puze.Āra trenažieru iegāde

2013-12-04, 16.52

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

„Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Puzes pagastā, Ventspils novadā, projekta „Puzes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” ietvaros”
Identifikācijas Nr. VND 2013/71 ELFLA

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums 
            

Kontaktpersonas:

  • Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected]
  • Jautājumos par iepirkuma tehnisko specifikāciju:

         Arvis Anderšmits, tālrunis 29344059, e-pasts: [email protected]

Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada  17.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.

NOLIKUMS